Industriálne stroje

Viac ako 30 rokov inovácií, testovania a zdokonaľovania zabezpečilo našim priemyselným výrobkom na celom svete povesť spoľahlivých a účinných zariadení. Učíme sa pri všetkom, čo robíme, a získané poznatky uplatňujeme vo ich vývoji, čo nám umožňuje vytvárať nové technológie a nové spôsoby riešenia problémov.

0905 899 476
Tomáš Lengyel

aTOMatWORK s.r.o.
Matúškovská cesta 23, Galanta
info@atomatwork.com