Články

Skladovanie paliva

Skladovanie paliva

Problémom súvisiacich s palivovým systémom môžete ľahko zabrániť dodržiavaním týchto jednoduchých krokov.

Aký typ paliva používať

 • V produktoch HONDA môžete používať bezolovnaté automobilové benzíny s oktánovým číslom 98, 95 a 95E-10 s obsahom etanolu do 10%. (Oktánové čísla merané výskumnou metódou OČ-VM, resp. RON). Nepoužívajte palivo E85. Toto palivo je vhodné len pre vozidlá s označením "FLEX-FUEL".
 • HONDA nezaznamenala žiadne negatívne efekty použitia palív alkylátového typu. Vzhľadom na to, že momentálne sú dostupné rôzne typy alkylátových palív, nemôžme jednoznačne odporučiť použitie tohto typu paliva. Vhodnosť tohto typu paliva si overte aj v návode dodanom výrobcom/dodávateľom paliva (Alkylátové palivá sa všeobecne vyznačujú čistejším horením s nižšími emisiami, minimálnou tvorbou karbónových usadením v spaľovacom priestore motora a dlhou skladovateľnosťou)
 • Ak produkt HONDA využívate iba občasne (viac ako 4 týždne medzi použitiami), pridávajte do čerstvého paliva hneď po jeho obstaraní stabilizátor paliva HONDA.
  Dôležité poznámky:
  Stabilizátor HONDA sa tiež časom znehodnocuje. Po otvorení stabilizátor spotrebujte do 2 rokov.
  Stabilizátor neobnovuje vlastnosti už starého/znehodnoteného paliva

Ako skladovať palivo

 • Čerstvé palivo neskladujte dlhšie ako 3 mesiace, ak nebolo ošetrené stabilizátorom paliva HONDA
 • Stabilizátor paliva HONDA pridávajte priamo do čerstvého paliva
 • Palivo skladujte v utesnených kanistroch schválených pre palivo
 • Ak používate kovové kanistre, skontrolujte či nie sú skorodované
 • Uistite sa, či sa farba/povrchová úprava kanistra neuvoľňuje/nerozpúšta do paliva
 • Palivo skladujte mimo priameho slnečného žiarenia
 • Palivo skladujte na chladnom mieste (nevystavujte ho vysokým teplotám)
 • Ak Vám zostane na konci sezóny v kanistri malý objem zvyšku paliva, v novej sezóne ho nezmiešajte s čerstvým palivom a ani ho viac nepoužite vo Vašom produkte HONDA

Starostlivosť o Váš produkt HONDA

Pri použití

 • Ak produkt HONDA využívate iba občasne (viac ako 4 týždne medzi použitiami), pridávajte do čerstvého paliva hneď po jeho obstaraní stabilizátor paliva HONDA
 • Po skončení práce vypnite palivový ventil a pri bežiacom motore spotrebujte palivo v karburátore
 • Udržiavajte vzduchový filter motora čistý

Pred zimným uskladnením

 • Vyjazdite/vypustite palivo z karburátora aj palivovej nádrže
 • Nenechávajte palivo v nádrži ak produkt nebudete používať dlhšie ako 3 mesiace

0905 899 476
Tomáš Lengyel

aTOMatWORK s.r.o.
Matúškovská cesta 23, Galanta
info@atomatwork.com