Články

Ako si vybrať kosačku

Ako si vybrať kosačku

Veľkosť kosenej plochy

Veľkosť kosenej plochy je základným parametrom pre voľbu veľkosti záberu kosačky. Samozrejme aj s malou kosačkou je možné pokosiť veľkú plochu ale rozhodujúci je čas, za ktorý túto prácu spravíte. Okrem toho, kosačky s menším záberom majú zvyčajne menšie zberné koše, ktoré treba častejšie vysýpať, čo tiež predlžuje čas potrebný na pokosenie trávy. Základné porovnanie toho ako dlho budete kosiť s rôznymi typmi kosačiek nájdete v tomto grafe:

ako vybrat

Tvar a typ záhrady, frekvencia starostlivosti o trávnik

A. Malá záhrada (do 300 m2) v rovine prípadne len s minimálnym sklonom. Môže mať zložitý tvar okrajov a viacero záhonov a prekážok vo vnútri priestoru kosenia:
Prvoradou požiadavkou je výborná manévrovateľnosť a nízka hmotnosť kosačky. Odporúčame typy s menším záberom bez pojazdu (IZY 416/466 PKE) alebo aj elektrické kosačky.

B. Stredné a väčšie záhrady s komplexným tvarom s viacerými záhonmi, stromami, kríkmi a inými prekážkami vo vnútri priestoru kosenia. Prípadne aj menšie záhrady, ktoré sú na svahovitom teréne:
Pre väčšiu plochu kosenia je dôležitý pojazd kosačky. Pre časté a bezpečné kosenie okolo mnohých prekážok je rozhodujúce komfortné a presné riadenie rýchlosti pojazdu. Preto odporúčame typy s variabilnou rýchlosťou pojazdu s ovládaním Smart-Drive(R) alebo Select Drive HRX476VYE, VKE, HRX537VKE, VYE, alebo HRG536

C. Stredné a väčšie záhrady s jednoduchým tvarom, ktoré sú pravidelne udržiavané:
Pretože pri kosení nemusíte meniť rýchlosť pojazdu odporúčame typy s pojazdom s jednorýchlostnou prevodovkou IZY 466 SKE, HRX537HYE prípadne pojazd hydrostatickou prevodovkou HRD/HRH536 HXE. Vhodnou voľbou sú aj traktorové kosačky

D. Záhrady s rôzne udržiavanými plochami a záhrady udržiavané nepravidelne:
Pre dobrý výsledok pri kosení vysokej trávy je dôležité nastaviť správnu rýchlosť pojazdu a vhodnú výšku kosenia. Na kosenie vyššej trávy tiež potrebujete dostatočnú rezervu výkonu motora. Preto odporúčame typy s nastaviteľnou rýchlosťou pojazdu hydrostatickou prevodovkou a výkonným motorom HRX476HY, HRX537HY, HRX537HZ, prípadne HRD/ HRH536HX alebo traktorové kosačky.

0905 899 476
Tomáš Lengyel

aTOMatWORK s.r.o.
Matúškovská cesta 23, Galanta
info@atomatwork.com